• Oznámení pro zaměstnance: Oznamujeme tímto našim zaměstnancům, že naše společnost Controlling INVEST, s.r.o. čerpala příspěvek na základě uzavřené Dohody z cíleného programu Antivirus, režim A z operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci projektu „Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu programu Antivirus A II“_(reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/21_140/0017233) do kterého je zapojen Evropský sociální fond.
  (30. 3. 2022) 
 • Po náročné rekonstrukci jsme se přestěhovali v Liberci zpátky na sídlo, t.j. na náměstí Pod Branou 455, Liberec.
  (22. 11. 2016) 
 • Divize Kutná Hora obsadila nové prostory, přestěhovali jsem se na adresu Čelakovského 412, Kutná Hora, do budovy společnosti EXTEC Grup s.r.o, naproti ZŠ Masarykova.
  (21. 11. 2016) 
 • Z důvodu havarijního stavu vodovodu v sídle společnosti Pod Branou 455 v Liberci se dočasně nacházíme na adrese Svatoplukova 457/25, Liberec IV – Perštýn. Jedná se o ulici vedoucí pod blokem, kde se nachází náměstí Pod Branou. Objekt je vzdálen od sídla cca 150 metrů. Telefonní čísla zůstávají v platnosti.
  (11. 1. 2016) 
 • Oznamujeme všem partnerům, že jsme se přestěhovali .Provozovna se nachází na Macháčkově nábřeží 1 v Kutné Hoře, v blízkosti Středových pekáren u Vrchlice. Najdete nás ve třetím patře. Stará adresa Karlov 197 již neplatí.
  (10. 9. 2013) 
administrace
webmail

 

 

 

O společnosti

 

Základní informace

 

Společnost Controlling INVEST, spol. s r. o. působí na českém trhu poskytování služeb účetního a navazujícího charakteru od roku 1999. Za více než deset let své existence si vypracovala pozici stabilního subjektu nabízejícího kvalitní účetní služby i mnohaoborové služby navazující.

 

Služby poskytujeme pro právnické i pro fyzické osoby, včetně neziskových subjektů. Zajišťujeme komplexní vedení účetnictví v kancelářích naší společnosti, po dohodě však můžeme pracovat i přímo v prostorách našich klientů. V převážné míře jsme schopni služby poskytovat vlastními kvalifikovanými zaměstnanci. Přibližně padesátičlenný tým zahrnuje vyškolené účetní specialisty, kteří jsou vedeni účetními a daňovými metodiky. Speciální požadavky zajišťujeme prostřednictvím externě spolupracujících, úzce odborně specializovaných firem.

 

Vzhledem ke stále se měnícímu prostředí daňových a ostatních zákonů klademe velký důraz na permanentní proškolování svých zaměstnanců.

 

Z historie

 

Naše společnost byla založena za účelem podnikání v oblasti služeb – vedení účetnictví a ekonomického a účetního poradenství. Podnikání bylo zahájeno v roce 1999, kdy byla nákupem podniku převzata klientela v kutnohorském regionu. Dalším rozvojovým krokem bylo zahájení a postupné rozšiřování činnosti divize na Liberecku.

 

V počátcích naší činnosti jsme nabízeli služby v oblasti standardního vedení účetních agend našich klientů, postupně však byl rejstřík nabídky služeb rozšiřován až do dnešního stavu komplexních účetních, ekonomických a daňových služeb pro naše klienty.

 

 

Pod Branou 455/8

460 01 Liberec

Tel: 485 106 583

Fax: 485 110 550

Mob: 728 309 588

 

 

Čelakovského 412/8

284 01 Kutná Hora

Tel: 311 249 816

Fax:

Mob: 606 691 206